Zadbaj o swoje rośliny!

Kim jesteśmy?

Biohumus Excipio powstaje w Łęczynie – miejscowości w Puszczy Drawskiej w rozwidleniu rzek Drawy i Mierzęckiej Strugi. W rozległym, pięćdziesięciohektarowym gospodarstwie hodujemy głównie krowy oraz w mniejszym stopniu konie. W pierwszych latach istnienia firmy korzystaliśmy z obornika kupowanego od zaprzyjaźnionego hodowcy koni, ale od lat to z obornika naszych zwierząt powstaje nasz nawóz.

Początki firmy sięgają 1991 roku – wtedy Andrzej Arkuszyński, założyciel firmy kupił materiał niezbędny do produkcji – 50 łóż hodowlanych dżdżownic kalifornijskich na oborniku końskim. Poza obornikiem pochodzącym od koni używaliśmy wtedy obornika owiec z własnej hodowli.

Rok później z uzyskanego biohumusu obornikowego zaczęliśmy produkować biohumus płynny – ekstrakt, pakując go w czarne butelki wzoru wspomnianego już hodowcy koni, od którego kupowaliśmy obornik.

Płynne biohumusy – nie tylko nasz – przechodziły w początku lat 90. okres doświadczeń mających na celu udoskonalenie płynnej wersji tego produktu. Pierwsze na rynku pojawiły się zawiesiny powstałe ze zmieszania wody z wysuszonym sypkim biohumusem – ta forma była stosunkowo mało skuteczna. Oczywiście były też wyjątki, np. biohumus pewnego warszawskiego producenta, który sprzedawał nawóz w formie gęstej pasty pakowanej w małe zielone buteleczki ważące 100g. Nasz Biohumus przyjął wówczas swą prawie ostateczną formę wysyconego koloidalnego roztworu, bez chemicznych dodatków, które były i są popularne w wielu produktach przeznaczonych do roślin.

Zmiany w technologii produkcji powodowała obserwacja, że zapakowany Biohumus nie raz rozsadzał opakowania przez ciśnienie niezakończonej fermentacji. Konieczne były udoskonalenia procesu – przedłużyliśmy czas dojrzewania i zrezygnowaliśmy z tej części osadów, które były mniej cennym balastem. W tym samym czasie zmieniło się opakowanie i zamiast czarnej, zaczęliśmy używać srebrnej butelki, która jest naszym znakiem rozpoznawczym do dziś.

Dlaczego Biohumus Excipio?

Nasz nawóz powstał z naszej własnej potrzeby. Po przeprowadzce do starego gospodarstwa w Puszczy Drawskiej przed prawie 40 laty przekonaliśmy się na własnej skórze, że oprócz tego, że przyroda jest tu piękna i nieskażona cywilizacją, to ziemie są niezbyt urodzajne… Potrzebne było nawożenie i tak – w dużym skrócie – powstał nasz produkt. Dzisiaj nasze gospodarstwo jest porośnięte bujną zielenią, a dla nas skuteczność Biohumus jest bezsprzeczna.

Skala naszej produkcji jest mała, większość prac wykonywana jest ręcznie lub z użyciem podstawowych maszyn. Dlatego jakość produkcji jest pod naszą stałą kontrolą. Bierzemy za Biohumus osobistą odpowiedzialność. Także kontakt z odbiorcami jest w dużej mierze osobisty, znamy wielu naszych klientów – to zobowiązuje, ale daje też dodatkową motywację do działania.

Nie przyspieszamy naturalnych procesów towarzyszących produkcji. Cały cykl powstawania Biohumusu trwa rok, co gwarantuje jego niezmiennie dobrą jakość.

Nasz nawóz jest w 100 % bezpieczny – w wyniku obróbki obornik zawiera bezpieczne ilości azotu, zawiera też komplet naturalnych, korzystnie działających komponentów jak bakterie, grzyby, enzymy. Skład Biohumusu Excipio skomponowany jest przez naturę, maksymalizuje jego przyswajalność przez rośliny.

Ważna jest dla nas prostota i mądrość przyrody. Nie tworzymy produktów dedykowanych poszczególnym gatunkom roślin – biohumus co do receptury jest jeden i służy zarówno roślinom doniczkowym, jak i ogrodowym, bez podziału na iglaki, storczyki i inne gatunki.

Jak używać nawozu Biohumus?

Biohumus Ekstrakt:

Maksymalne rozcieńczenie Biohumusu nie powinno przekraczać 1:10.

Możliwe jest też używanie nierozcieńczonego produktu przy intensywnych kuracjach, zaleca się wtedy podlewanie nierozcieńczonym Biohumusem co 4-5 podlewań.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Biohumus sypki:

Rośliny doniczkowe – wymieszać z podłożem uniwersalnym w proporcjach ok. 40% Biohumusu sypkiego oraz 60 % podłoża uniwersalnego. Gdy z czasem podłoże w doniczce osiądzie, można dosypać samego sypkiego Biohumusu.

Rośliny ogrodowe, warzywa, drzewa – podsypać sypkim Biohumusem wybrane rośliny lub trawnik (ok. 300-500 ml na metr kwadratowy).

Większa niż zalecana dawka Biohumusu nie wpływa szkodliwie na rośliny.

Biohumus może być stosowany w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie oraz do pielęgnacji roślin domowych.